Основни карактеристики на ракометната игра

СПОРТ

Ракометот како спортска игра која има колективна карактеристика има и свои обележја и основни карактеристики  како спортска игра:
– индивидуална креативност кај ракометарите
– богатство на природни форми на движења
– различни движечки структури
– динамичност
– брзинска максималност
– соработка и усогласени групни и тимски дејства
– ситуациска борбеност кај играчите

Поаѓајки од погоре напишаното секој ракометар треба да почитува, затоа што е добро да се испочитуваат замислите и поставувањето на тренерот.  Често пати тој знае да каже дека индивидуалноста на ракометарот е добра карактеристика која мора да се презентира на теренот.  Но, мислам дека во колективните спортови каков што е ракометот најважно е ракометарот да не испадне од сопствената тимска “машина“.

м-р Ангелче Гушев-kineziologija.mk