Tag Archives: Бизнис

7 корисни лекции за успешен лидер

Лидерите со своето однесување влијаат врз останатите.  Во продолжение прочитајте ги седумте корисни совети за лидерство според реномираниот Форбс.

  1.  Поставете високи цели во своето работење. Доколку се одлучите за отпочнување на сопствен бизнис дефинирајте ги вашите цели. Насочете го вниманието на вработените и вашите бизнис партнери кон претходно однапред зацртаните цели, започнувајќи од основата на вашето работење.
Директни летови за Катар
  1.  Соработувајте со успешните. Да се биде претприемач не значи да се биде експерт за се. Секој успешен лидер треба да развие способност за избор на квалитетен кадар со кој ќе раководи. Најдобар начин за тоа е да отпочнете со запознавање на своите способности (предности и слабости)

  2. Учете од другите но бидете свои. На крај од денот лидерите треба да делуваат автентично во својот настап, што ќе знакчи Имплементација на сите дотогаш стекнати знаења и искуства како свои.

  3.  Придржувајте се кон вашата бизнис стратегија – грешките направени со изборот на погрешна бизнис стратегија се ненадоместливи. Стратегиите ви се основната алатка во креирањето на вашиот успех.

  4.  Бидете доверливи.  Дали сте доверливи пред вашите клиенти е прашањето кое секој успешен лидер треба често да си го поставува. Секогаш докажувајте се преку вашите дела со цел да ја заработите и задржите стекнатата доберба.

6.  Откријте ја причината за успехот.  Секоја организација мора да дава резултати за опстанок на бизнисот. Добро е да се пратат резултатите од работењето, но поважно е да се знаат причините кои допринеле за постигнувањето на истите. Целта е да се влијае мотивационо и да се унапреди процесот на работењето.

  1. Запомнете: лидерството е процес кој се одвива и трае преку користењето на нови ресурси и задржувањето на постоечките кои веќе го дале очекуваниот резултат.