Соништата и желбите – основа на секој почеток

Во динамично опкружување во кое живееме, и во услови на борба за сопствената егзистенција и обезбедување на подобар живот за своите најблиски, потребата од штедење се покажува како неопходност. Полисата за животно осигурување се покажа како добар и сигурен начин на штедење, кој во случај на најтешки моменти обезбедува финансиска згриженост на најблиските. Инвестирањето во […]

ПОВЕЌЕ

Чекор пред животните изненадувања

Со  животното осигурување не само што сте чекор пред изненадувањата кои ги носи животот, туку истовремено тоа претставува и сигурен облик на штедење. Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност како и осигурување, и е целосно приспособливо на индивидуалните потреби на клиентите. ПРИДОБИВКИ: Сигурен облик на штедење […]

ПОВЕЌЕ